MIes istuu toimistossa luurit päässä katsellen kahta näyttöä.

It-kartoitus ja -analyysi yrityksille

Hyvin ja kattavasti toteutettu It-kartoitus ja -analyysi yrityksille paljastaa IT-ympäristösi nykytilan, kehitystarpeet, sekä kustannukset EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) huomioiden.

Säästä rahaa ja tehosta tuotantoa It-kartoituksen ja -analyysin avulla

Minimoi riskit – tehosta tuotantoa

Saat asiantuntijoiden laatiman raportin yrityksen nykytilasta sekä parannusehdotukset toiminnan tehostamiseen. Ennen kuin on liian myöhäistä.

IT-kartoituksen hyödyt

Hyvin ja kattavasti toteutettu kartoitus paljastaa IT-ympäristösi nykytilan, kehitystarpeet, sekä kustannukset EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) huomioiden.

Kartoituksessa käymme läpi laitteet, verkot, käytettävät ohjelmistot sekä haastattelemme käyttäjät.

Kartoituksen avulla voimme kehittää IT-ympäristöäsi, tietoturvapolitiikkaa sekä työskentelytapoja tukemaan liiketoimintaasi entistä paremmin.

Muita IT-kartoituksen tuomia hyötyjä ovat

  • Työntekijöiden ajan säästyminen ja tuottavuuden parantuminen
  • Rahallinen säästö
  • Riskien minimoiminen

Miksi It-kartoitus?

Suosittelemme IT-kartoitusta, mikäli jokin seuraavista pitää paikkansa IT-ympäristönne kohdalla.

  • IT-ympäristöä ei ole kehitetty suunnitelmallisesti vaan palveluita, ohjelmistoja ja laitteita on hankittu vaiheittain
  • IT-ympäristön kokonaiskuva- ja kustannukset ovat hämärän peitossa
  • Käytössä olevat järjestelmät esimerkiksi. ERP ja CRM eivät ole integroitu vaan käyttäjät joutuvat syöttämään tietoja manuaalisesti järjestelmästä toiseen
  • Hitaasti toimivat työasemat, verkot ja palvelimet vievät työntekijöiden työaikaa
  • Virustorjunta, palomuuri ja päivitykset eivät ole kenenkään vastuulla
  • Varmuuskopioiden palautusta ei ole testattu

Kenelle kartoitus sopii?

IT-kartoituksemme sopii kaiken kokoisille yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille. Käymme yhdessä läpi mikä osa IT-ympäristöstäsi kartoitetaan.

Kartoitus suoritetaan paikan päällä tai etänä videoyhteyttä hyödyntäen. Tarvittaessa haastattelemme myös käyttäjät.

Raportti IT-ympäristön nykytilasta

It-kartoituksen lopputuloksena saat dokumentin IT-ympäristön nykytilasta ja IT-asiantuntijoidemme laatiman parannusehdotuksen.

Halutessasi voimme laatia IT-ympäristönne riskianalyysin ja palautumissuunnitelman.

Usein kysytyt kysymykset = UKK

IT-kartoitus on prosessi, jossa yrityksen tietohallintoinfrastruktuuri arvioidaan ja analysoidaan. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia, riskitekijöitä, tehokkuuden parannusmahdollisuuksia ja muita kehityskohteita, jotka voivat auttaa yritystä kehittämään tietotekniikkajärjestelmiään.

IT-kartoituksen avulla yritys saa selkeän käsityksen nykyisestä tietotekniikkainfrastruktuuristaan, kuten tietokoneista, ohjelmistoista, verkoista, palvelimista, tietokannoista ja tietoturvasta. Kartoituksen tulokset auttavat yritystä tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja haavoittuvuuksia, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan tehokkuuteen ja tietoturvaan.

IT-kartoitus auttaa yritystä tekemään tietoisia päätöksiä tietotekniikan investoinneista ja kehittämisestä. Se voi myös auttaa yritystä parantamaan asiakaspalvelua ja työntekijöiden tuottavuutta, koska tehokkaat ja turvalliset tietotekniikkajärjestelmät ovat välttämättömiä modernille liiketoiminnalle.

IT-kartoituksen hinta vaihtelee paljon yrityksen koosta, tarvittavan työn määrästä ja käytettävien työkalujen ja teknologioiden monimutkaisuudesta riippuen.

On tärkeää ymmärtää, että IT-kartoituksen hinnan ei pitäsisi olla määräävä tekijä, kun It-kartoitusta harkitaan yrityksessä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu IT-kartoitus auttaa yritystä säästämään aikaa, välttämään mahdollisia ongelmia ja parantamaan liiketoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Vaikka IT-kartoituksenhinta tuntuisi ensin korkealta, on se kuitenkin hyvä investointi yrityksille.

IT-kartoituksen jälkeen yrityksellä on käsitys nykyisestä tietohallintoinfrastruktuuristaan ja sen haasteista ja mahdollisuuksista. Seuraava luodaan toimintasuunnitelma ja aloitetaan korjaavat toimenpiteet ja/tai kehitystoimenpiteet, joilla parannetaan IT-infrastruktuuria.

Toimintasuunnitelma voi sisältää seuraavat mm. vaiheet:

Priorisoidaan kehitystoimenpiteet: IT-kartoituksen perusteella tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet. Näiden kohteiden priorisointi auttaa yritystä keskittymään tärkeimpiin ongelmiin ja varmistamaan, että näiden kohteiden korjaavat toimenpiteet toteutetaan ensin.
Suunnitellaan toimenpiteet: Kun kehityskohteet on tunnistettu ja priorisoitu, suunnitellaan korjaavat toimenpiteet ja/tai kehitystoimenpiteet.
Toteutetaan toimenpiteet: Kun suunnitelma on valmis, toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutuksessa on tärkeää huomioida tietoturva- ja riskiasiat.
Arvioidaan edistyminen: Kun korjaavat toimenpiteet on toteutettu, arvioidaan  niiden vaikutus IT-infrastruktuuriin. Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa, ovatko korjaavat toimenpiteet onnistuneet ja mitkä tekijät vaikuttavat kehityksen edistymiseen.
Päivitetään  toimintasuunnitelmaa: Arvioinnin perusteella päivitetään toimintasuunnitelmaa tarvittaessa ja jatketaan kehitystoimenpiteitä.

Kun korjaavat toimenpiteet on toteutettu, on tärkeää ylläpitää ja arvioida jatkuvasti IT-infrastruktuurin tehokkuutta ja tietoturvaa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tarkempien tietojen saamiseksi. Yhteydenotto ei sido sinu mitenkään.

 
 
 
 
Scroll to Top