Hyppää pääsisältöön

Tulostusympäristönhallinta

Voimme ottaa ylläpitovastuun koko yrityksen/yhteisön tulostusinfrasta, merkkiriippumattomasti. Prosessoitu hallinta- ja ylläpitopalvelumme kattaa noin 450 tulostinmallia. Toimenpiteiden VAIKUTTAVUUS asiakasorganisaatiolle on merkittävä, koska keskitymme KOKONAISUUTEEN, emme yksittäisiin laitteisiin. 

Mitä sillä saavutetaan?

1.Kustannusten säästöä, niiden läpinäkyvyyttä ja helppoa hallittavuutta.
 

Tulostuksen hallinta
Kuvassa optimoitu tulostusympäristö 
-ylimääräiset ja käyttökustannuksiltaan kalliit laitteet on poistettu (ml. energiankulutus).
-olemassa olevia – kustannustehokkaita - laitteita on hyödynnetty.
-tulostamiseen on luotu ohjeistus – tulostuspolitiikka.
-kulutustarvikevarastot ja niiden hallinnointi on poistettu.
-käytönvalvontaratkaisulla on parannettu tietoturvaa.
-tulostamisen tukipyynnöt on ulkoistettu OfficePro:lle.

= SÄÄSTÖÄ – HELPPOUTTA – JOUSTAVUUTTA –TIETOTURVAA!

2.Ympäristö kiittää
-Tulostaminen vähenee 
-Laitemäärä vähenee 
-Päästöt vähenevät
-Energiankulutus vähenee 
-Paperikulutus vähenee
=rahan kulutus vähenee – joko kiinnostuit?

Miten sen teemme?
 
1.Analysoimme ja optimoimme laiteinfran sekä luomme yhteisesti
sovitun tulostuspolitiikan.
Kuvassa yksittäisen laitteen kustannusmittari ja ison tulostusympäristön
kuvaus, jossa näkyy kaikkien laitteiden kustannukset graafisesti. Mitä korkeammalla
laite (punainen piste) on, sitä kalliimmat käyttökustannukset ovat.

2.Toteutamme muutokset ja hyödynnämme käytössä jo olevia laitteita.
3.Hallinnoimme ja tuotamme laitekannan ylläpito-, huolto- ja tukipalvelut.
4.Raportoimme sovitusti.

Kiinnostuitko – tilaa ilmainen perusneuvottelu