Tietokoneen näppäimistö jonka päällä on ketjuja ja lukko kuvaamassa lukitusta.

Tietoturva- ja virustorjuntapalvelut

Autamme sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan olemassa olevat ja piilevät tietoturvauhkat. Varmistamme yrityksesi tietoturvan ja virustorjunnan tason, suojaamme yritystäsi ja ylläpidämme yrityksesi tietoturvaa ja virustorjuntaa jatkuvana ja kehittyvänä palveluna.

Officepron tietoturva- ja virustorjuntapalvelu pitää sisällään kaiken tarvittavan

Tietoturva- ja virustorjuntapalvelut

Tarjoamme sinulle parhaat tietoturvaratkaisut ja teknologiat.

Haluamme auttaa sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan olemassa olevat ja piilevät tietoturvauhkat. Voimme suojata ja ylläpitää yrityksesi jatkuvana ja kehittyvänä palveluna.

Tieturvapalvelumme takaa, että sinulla on käytössä uusimmat päivitykset ja teknologiat, jotka pitävät virukset ja luvattomat tunkeilijat poissa.

Etätyö ja tietoturva

Etätyöskentelyssä tulee ottaa huomioon virustorjunnan ja haittaohjelmien lisäksi tietojen suojaus myös sisäisiltä uhkilta.

Sisäinen uhka voi olla inhimillisestä erehdyksestä tai tahallisesti aiheutettu tietovuoto, jolloin tärkeä dokumentti voi joutua vääriin käsiin.

Voimme luoda sinulle ja yrityksellesi sopivan tietoturvapolitiikan. Voimme luoda tiedoillesi luokitteluja ja sääntöjä eli kuka saa avaa ja jakaa tietoja.

Tietoturvan taso

Asiatuntijamme seuraavat aktiivisesti alalla toimivia organisaatioita ja tietoturvallisuudesta vastaavia yhteistyökumppaneitamme ollakseen aina tietoisia kaikista mahdollisista uhkista.

Tietoturvan riittävä taso muuttuu jatkuvasti erilaisten uhkakuvien mukaan.

Käymme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa läpi nykyisen tietoturvasi tason. Teemme sinulle ratkaisuehdotuksen koskien tietoturvaasi.

Kun ratkaisuehdotus on hyväksytty, otamme käyttöön tarvittavat palvelut, jonka jälkeen voit keskittyä itsellesi tärkeisiin asioihin.

It-ympäristö

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikasta on tullut viime vuosi-kymmeninä kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa ja ihmisten arkea.

Tekniikkaa sovelletaan jatkuvasti uusiin käyttökohteisiin, ja tietoa kerätään ja käsitellään tietoverkoissa valtavia määriä.

Tulevaisuudessa liikeyritysten ja yhteiskunnan toimintaympäristö monimutkaistuu entisestään: digitaaliset palvelut lisääntyvät, lait uudistuvat ja tietoturvallisuushyökkäysten uhka kasvaa.

*kyberturvallisuuskeskus.fi/Luottamuksen lähteillä

Officepron tietoturvapalvelut

Me pystymme vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tietoturvallisuushaasteisiin tietoturva- ja virustorjuntapalvelumme avulla.

Pystymme räätälöimään tietoturvapalvelumme yrityskohtaisiksi kokonaisuuksiksi joka ottaa huomioon liiketoiminnan toimintaympäristön, kokoluokan ja alakohtaiset riskit.

Suunnitelmassa huomiodaan tietoturvakäytännöt ja EU:n tietoturva-asetukset. Näin saadaan saumaton kokonaisuus, joka palvelee yritystäsi pitkälle tulevaisuuteen kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Tiedä uhkat, osaat varautua

Liikenne- ja Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus julkaisee kuukausittain kybersääkoosteen. Kooste kertoo kuluneen kuukauden merkittävistä tietoturvapoikkeamista ja -ilmiöistä.

Tuote on ensisijaisesti suunnattu tietoturvasta vastaaville henkilöille, mutta arjen kyberturvallisuus -osiossa on hyviä neuvoja myös tavalliselle kansalaiselle.

Lukija saa nopean kokonaiskuvan siitä, mitä kyberturvallisuuskentällä on kauden aikana tapahtunut.

Usein kysytyt kysymykset = UKK

Tietoturva on käytäntöä suojata tietoa ja siihen liittyviä järjestelmiä luvattomalta pääsyltä, käytöltä, paljastamiselta, häiriöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Se koskee sekä fyysistä että digitaalista tietoa ja on välttämätön luottamuksellisia tietoja käsitteleville yrityksille.

Tietoturvapalvelut suojaavat yrityksiä haitallisilta hyökkäyksiltä käyttämällä erilaisia toimenpiteitä, kuten virustorjuntaa, palomuurisuojausta ja salausta. He myös varmistavat, että kaikki tietomateriaali on suojattu luvattomalta pääsyltä tai levittämiseltä. Lisäksi nämä palvelut voivat auttaa yrityksiä turvaamaan tietojärjestelmänsä tarjoamalla niille tarvittavat työkalut epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen.

Tietoturva tai tietoturvallisuus tarkoittaa tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämistä. Yrityksen tietoturva ei siis rajoitu pelkkään virustorjuntaohjelmaan, vaan se koostuu kolmesta osa-alueesta: teknisestä tietoturvasta, toiminnallisesta tietoturvasta ja hallinnollisesta tietoturvasta. Tekninen tietoturva sisältää esimerkiksi tietokoneiden ja verkkojen suojaamisen, kun taas toiminnallinen tietoturva liittyy ihmisten ja prosessien turvallisuuteen.

Tietoturvauhat ovat erilaisia uhkia ja riskitekijöitä, joita tietojärjestelmät ja niissä käsiteltävät tiedot kohtaavat. Tietoturvauhat voivat kohdistua tietokoneisiin, tietojärjestelmiin, verkkoihin, pilvipalveluihin, mobiililaitteisiin ja muihin tietoteknisiin laitteisiin ja sovelluksiin.

Tietoturvauhat voivat olla teknisiä, kuten haittaohjelmat, tietojenkalastelu, tietomurrot ja tietojen salakuuntelu. Ne voivat myös olla inhimillisiä, kuten käyttäjien heikot salasanat, henkilökunnan väärinkäytökset ja sosiaalinen manipulointi.

Tietoturvauhat voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, kuten tietovuotoja, tietojen häviämistä, palvelunestohyökkäyksiä ja taloudellista vahinkoa. Siksi tietoturva on erittäin tärkeää kaikissa organisaatioissa ja yksityishenkilöidenkin on syytä huolehtia omasta tietoturvastaan.

Tietoturva on yrityksille elintärkeää, koska se suojaa organisaation tietojärjestelmiä, tietoja ja muita digitaalisia resursseja. Hyvin hoidettu tietoturva varmistaa, että organisaation tiedot pysyvät luottamuksellisina, eheinä ja saatavilla vain niille henkilöille, joilla on niihin oikeus.

Hyvä tietoturva estää tietomurrot, tietojenkalasteluhyökkäykset, haittaohjelmat ja muut tietoturvauhat. Tämä puolestaan auttaa estämään asiakas- ja liikesalaisuuksien vuotamista, vähentämään taloudellisia riskejä, suojaamaan mainetta ja lisäämään asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.

Hyvin hoidettu tietoturva noudattaa tietosuoja- ja muita lainsäädännöllisiä vaatimuksia sekä parantaa organisaation tietoteknisten järjestelmien ja prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta. Hyvä tietoturva on siis erittäin tärkeä osa organisaation liiketoimintastrategiaa. Hyvä tietoturva varmistaa, että organisaatiot voiat toimia luotettavasti ja turvallisesti digitaalisessa ympäristössä.

Yrityksen tietoturvasta vastaa lopulta organisaation johto. Johdon vastuualla on tietoturvapolitiikan määrittäminen ja sen toteutumisen varmistaminen. Lopulta vastuu yrityksen tietoturvasta on kuitenkin kaikilla organisaation työntekijöillä. Kaikkien on tiedostettava tietoturvan tärkeys ja vastattava omasta roolistaan tietoturvan ylläpitämisessä.

Organisaatioissa on usein myös tietoturvavastaava tai tietoturvatiimi, joka vastaa tietoturvan suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Nämä toimivat yhteistyössä organisaation muiden osastojen ja työntekijöiden kanssa, jotta tietoturvallinen toimintatapa saadaan laajasti osaksi organisaation kulttuuria ja toimintatapoja.

Lisäksi organisaatiot käyttävät  yleisesti ulkoisia tietoturva-asiantuntijoita, jotka tarjoavat tietoturvan ylläpitoa, tietoturva-analyysejä, riskienhallintapalveluita ja muita tietoturvaan liittyviä palveluita. Näin varmistetaan, että tietoturvapolitiikka ja tietoturvaratkaisut vastaavat alan parhaita käytäntöjä ja ovat ajan tasalla ja tehokkaita.

Tietoturvan suurin riski voi olla organisaation oma henkilökunta tai muut tietojen käyttäjät, joilla on pääsy organisaation tietojärjestelmiin ja tietoihin. Eli ihmiset.  Henkilökunnalla ja muilla tietojen käyttäjillä voi olla mahdollisuus tarkoitukselliseen tai tahattomaan tietojen vuotamiseen, manipulointiin tai varastamiseen. Esimerkiksi heikot salasanat, tietojenkalastelu, väärinkäytökset ja sosiaalinen manipulointi voivat aiheuttaa merkittäviä tietoturvariskejä.

Toisaalta myös ulkoiset uhkat, kuten haittaohjelmat, tietomurrot ja palvelunestohyökkäykset ovat merkittäviä tietoturvariskejä organisaatioille ja yksityishenkilöille. On tärkeää, että organisaatiot ja yksityishenkilöt panostavat tietoturvaan ja pyrkivät torjumaan erilaisia tietoturvauhkia.

Scroll to Top