Arvonnan säännöt

Officepro Finland Oy:n järjestämien arvontojen säännöt

Arvonnan järjestäjä:

Officepro Finland Oy
Tehdaskatu 37
70620 Kuopio
Y-tunnus 0834101-0
Myöhemmin ”Järjestäjä”

1. Järjestäjä järjestää arvonnan järjestäjän hallinnoimalla sivulla tai tilillä. Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista, eikä tilin luontia tai kirjautumista, ellei arvonnan yhteydessä muuta ilmoiteta.

2. Arvontaan osallistuminen tapahtuu arvonnan yhteydessä erikseen kerrotulla tavalla.

3. Kukin käyttäjä voi osallistua arvontaan vain kerran ellei arvonnan yhteydessä muuta ilmoiteta.

4. Arvonta suoritetaan arvonnan yhteydessä ilmoitettuna ajankohtana tai viimeistään arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan viiden arkityöpäivän kuluessa.

5. Arvonnan palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin. Arvonnan palkinnon arvo ilmoitetaan arvonnan ilmoituksen yhteydessä.

6. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

7. Arvonnan päätyttyä voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti arvonnan suorittajan toimesta. Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

8. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla, tileillä tai printtimedioissa.

9. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä.

10. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

11. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Scroll to Top