Search
Close this search box.
Pahvista tehty kierrätysnuolikuvio nurmikolla.

Kestävän kehityksen suunnitelma

Ekologisuus ei ole meille velvoite tai markkinointitoimi, vaan tapa toimia. Oman toimintamme tulee olla taloudellisesi kannattavaa ja vakaata koska vain siten pystymme huolehtimaan velvoitteistamme asiakaitamme, yhteiskuntaa ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan ja vain kannattavuuden kautta pysymme kehittämään toimintaamme.

Officepro Finland Oy, kestävän kehityksen suunnitelma

Periaatteemme

Olemme toiminnassamme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen. Sitoutuminen on kirjattu yhteistyösopimuksiimme useimpien päämiestemme kanssa.

Kantavana ajatuksemme on, että taloudelliset arvot eivät ole tai eivät saa olla ristiriidassa ympäristö arvojen kanssa. 

Ottamalla ympäristön  huomioon kaikessa toiminnassamme, voimme luoda myös kustannussäästöjä itsellemme pitkällä aikavälillä.

Ekologisuus


Ekologisuus ei ole meille velvoite tai markkinointitoimi vaan tapa toimia. Oman toimintamme tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja vakaata, koska vain siten pystymme huolehtimaan velvoitteistamme asiakaitamme, yhteiskuntaa ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan. 

Kannattavuuden kautta pystymme huomioimaan ympäristön entistä paremmin ja kehittämään toimintaamme kestävällä pohjalla.

Henkilökuntamme hyvinvointi ja pitkäkestoiset työsuhteet ovat yhtiöllemme tärkeä asia. Vain sen kautta pystymme kehittämään osaamistamme ja kilpailukykyämme.

Vihreä kirja

Järjestelmätoimittajamme Xeroxin ”Vihreä kirja” on perussuunnitelma, jonka periaatteita viemme käytäntöön kaikessa ympäristön huomioivassa toiminnassamme.

Toiminnassamme pyrimme myös viemään ympäristöarvoja asiakkaidemme toimintaan.  

Omassa toiminnassamme ole keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin.

  • Oman liiketoimintamme jäte
  • Materiaalilogistiikka (ostot)
  • Materiaalilogistiikka (myynti)
  • Oman liiketoimintamme liikkumisen ja liikenteen ympäristövaikutus
  • Kaupallisen toimintamme eettiset- ja ympäristöarvot.

Kestävän kehityksen suunnitelma ja toteuttaminen Officepron toiminnassa

Oman toimintamme jätteiden käsittely

Toimittamme mm. käytettyjä pahvilaatikoita uudelleen käytettäväksi niitä tarvitseville pienyrityksille ilmaiseksi. Näin ollen laatikoita voidaan käyttää uudelleen alkuperäisenä tuotteena ennen hyötykäyttöä.

Kierrätämme kaikki meille päätyvät käytetyt tulostuskasetit valmistajan kierrätysohjelman mukaisesti.

Hyödynnämme käytettyjä laitteita varaosina ennen laitteiden lopullista SER-kierrätystä.

SER-kierrätys logo

Materiaalilogistiikan tavoite


2012 käynnistimme projektin päivittäin tulevien lähetysten määrään pienentämiseksi. Tavoitteemme on pienentää tulevien lähetysten määrää mahdollisimman pieneksi suhteessa tavaran määrään.

Pyrimme siis saamaan samaan tukkurilähetykseen useiden tilaajien ja asiakkaiden tilaamat tavarat. Tilauskäytäntöjä muuttamalla olemme päässeet hyviin tuloksiin.

Olemme onnistuneet vähentämään tulevan tavaran logistiikkaa päivätasolla noin 27 %. Saapuvan tavaramäärän pysyessä samalla tasolla tai kasvaessa. Ympäristön liikenteestä johtuva kuormitus on pienentynyt noin 27 % ja pakkausjätteen määrä noin 10 %.

Materiaalilogistiikan mittaaminen ja seuranta

Materiaalilogistiikkaa seurataan ERP-järjestelmämme avulla tavaroiden varastoon kirjaamisvaiheessa. Tällöin mahdollisiin poikkeamiin voidaan välittömästi puuttua.

Materiaalilogistiikka

Tilaamme ja toimitamme satoja tuotelähetyksiä viikoittain, tilauksia ja toimituksia suorittaa 7–8 henkilöä päivittäin. Ostotoiminnassamme yhdistämme varastoomme tulevat tilaukset aina yhteen lähetykseen/päivä/tukkuri, vaikka sillä ei olisi taloudellista merkitystä.

Logistiikasta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa merkittävästi kootuilla tavarantoimituksilla.

Pyrimme ostamaan ja toimittamaan tavarat aina mahdollisimman suurissa erissä ja näin vähentämään logistiikan tuottamaa hiilijalanjälkeä.

Käytämme itse ns. ”suuntakuormia” ja ”toimituspäiviä” omiin tavaran toimituksiimme. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyinä päivinä tavaraa toimitetaan tiettyyn maantieteelliseen kohteeseen useille eri asiakkaille. Näitä toimituspäiviä suositellaan asiakkaalle aina ensisijaisena toimituspäivänä. Mikäli kootut lähetykset eivät jostain syystä onnistu, tavarat toimitetaan erikseen.

Yrityksemme huoltoteknikot, järjestelmäasiantuntijat ja myyntineuvottelijat liikkuvat päivittäin ympäri maakuntaa. Tätä resurssia käytämme myös mm. myyntimme tavaralogistiikkaan ja näin säästämme tilattujen kuljetusten määrässä satoja kuljetuksia vuositasolla.

Kaiken edellä mainitun mahdollistaa ennakoiva ja suunnitelmallinen toiminta, jota kehitämme jatkuvasti.

Liikkuminen

Liikkumisen hankinnat

Autohankinnoissamme suosimme vähäpäästöisiä autoja. Suurella käytöllä olevat autot, kuten huoltoautot, valitaan huomioiden kulutus ja pakokaasupäästöt.

Yhteiskäynnit, asiakastapaamiset ja henkilökunnan koulutusmatkat tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhteiskuljetuksina.

Kentällä liikkuvat myyjät ovat velvoitettu suunnittelemaan asiakaskäyntinsä siten, että ylimääräistä tai turhaa ajoa kertyy mahdollisimman vähän. Maakuntaan ei mennä yhden asian takia, vaan samalla hoidetaan useampi asiakaskohde. Samalla matkalla voidaan toimittaa myös mahdollisia yrityksen muita asioita.

Järkevästi suunniteltu logistiikka on taloudellinen mutta myös ympäristöystävällinen valinta.

Pääkaupunkiseudulle tehtävät työmatkat tehdään aina junalla. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme siirtyneet Teams -tyyppisiin koulutusratkaisuihin.

Ensisijainen koulutus- ja neuvottelumuoto on aina joku etäneuvotteluratkaisu.

Perinteinen lähikoulutus, johon osallistujat matkustavat, on vasta toissijainen vaihtoehto. Päätös lähikoulutuksista tehdään vasta tarvearvioinnin jälkeen. Suurin ympäristötekijä omassa toiminnassamme on oma liikkumisemme sekä tavaralogistiikka.

Omat liikkumisen tavoitteet

2020 alkanut Covid-19 pandemia muutti merkittävästi asiakastapaamisten mallia. Perinteisistä kasvokkain tapaamisista siirryttiin etäneuvotteluihin. Tämä kehitys on tullut jäädäkseen myös pandemian jälkeiseen aikaan.

Tavoitteenamme ovat 30 % vuotuiset pienennykset polttoainekuluihin. Polttoainekulut korreloivat suoraan kasvihuonepäästöihin.

Liikkumisen mittaaminen ja seuranta

Oman liikkumisen kustannuksia mittaamme kirjanpidon tileiltä saadun tiedon perusteella. Vertailutietona voimme käyttää myös ajopäiväkirjojen kirjanpitoa.

Kehitystä seurataan puolen vuoden periodeissa välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Liikkumisen kehityssuunnitelma

Aiempien vuosien kehitys on ollut tehtyjen toimenpiteiden (mm. etähallinta ja toimituslogistiikka) sekä etätapaamisten seurauksena erittäin hyvä. 2021 päättyvälle tilikaudelle olemme budjetoineet noin 30 % alenemista vuoden 2019 tasosta liikkumisesta johtuviin päästöihin.

Kaupallinen toiminta

Ympäristö ja kaupallisuus

Palvelumyyntimme konseptit, esimerkiksi kopiointi ja tulostuspalvelut, ovat suunniteltu siten, että ne kaikilta toiminnan osiltaan tuottaisi mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen;

  • Ei halpoja ratkaisuja, vaan pitkäkestoisia toimintavarmoja laiteratkaisuja. Jos laitteen käyttöikää pidennetään 3–4 vuodesta 5–6 vuoteen, on tällä suuri merkitys laitteiden valmistuksesta syntyvään hiilijalanjälkeen ja myös kokonaispäästöihin.
  • Tarjoamme etävalvonta- ja etähallintaratkaisuja. Ratkaisut vähentävät ylläpitokäyntien tarvetta, mikä vähentää myös toiminnan ympäristörasitusta.

Olemme edelläkävijä etävalvontaratkaisujen hyödyntämisessä. 100 % toimittamistamme huoltosopimuksellisista laitteista ovat kytketty johonkin etävalvontajärjestelmään.

Ratkaisujemme ympäristöarvioinneissa arvioimme aina kokonaisuutta, eikä yksittäistä ympäristötekijää.

Tuomme palvelumyynnissämme myös asiakkaillemme esille ympäristöarvomme ja tavoitteemme.

Mikäli joku osa asiakaan pyytämästä palvelusta mahdollisesti nostaa ympäristörasitusta tai olisi kestävän kehityksen periaatteiden kannalta huono ratkaisu (esim. värit ja paperit käytäisiin lisäämässä laitteisiin palveluna), tarjoamme siihen ympäristöystävällisempää ratkaisua.

Neuvomme ja opastamme asiakkaitamme, kuinka käsitellään ja kierrätetään laitteiden käytettyjä kulutustarvikkeita, laitteiden lepo- ja virransäästötilojen asettamisessa ym. toimenpiteissä vihreämmän toimiston luomiseksi.

Oletusarvoina konfiguroimme toimittamamme laitteet siten, että ne kuluttavat optimaalinen käyttö huomioiden mahdollisimman vähän virtaa.

Hävitämme käytöstä poistetut laitteet aina virallisen kierrätysmallin mukaisesti. Me emme koskaan myy käytettyjä laitteita purettavaksi tai käyttöön ns. Afrikan maihin.

Kaupallisen toiminnan (huolto ja ylläpitopalvelut) ympäristötavoitteet 2019

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ollut vähentää etähallittujen laitteiden huoltokäyntimääriä 10 % vuodessa verrattuna vanhempiin, ei etähallittuihin ympäristöihin verrattuna.

  • Huoltokäynnit 2014 yli 3500 kpl
  • Huoltokäynnit 2019 2190 kpl
  • Huoltokäynnit 2021 arvio 1780

Itse huoltokäynti, joka suoritetaan autolla, on suurin yksittäinen ympäristön kuormittavista aiheuttava asia. Myös laitteiden varaosien käyttö on budjetoitu.

Etähallinta, varmatoimisemman teknologian käyttöönotto ja oikein suunniteltu laiteympäristö on vähentänyt huoltokäyntien määrää kolminkertaisesti yli tavoitteen.

Arviointi ja mittarit


Hyvin yksilöityä tilastodataa saamme omista ja yhteistyökumppaneidemme toiminnanohjaus-järjestelmistä.

Käymme alueen tunnusluvut läpi säännöllisesti neljännesvuosittain pidettävissä suunnittelupalavereissa. Tutkimme kuinka tunnusluvut suhtautuvat budjetoituun ja sovimme jatkotoimenpiteet sekä tulevat tavoitteet.

Seuranta- ja arviointimenetelmät

Toiminnan vaikutukset

Toimintamme synnyttää ympäristövaikutuksia, joihin voimme aktiivisesti itse vaikuttaa. Koska kulu-rakenteemme korreloi pitkälti ympäristövaikutusten kanssa, voimme seurata niitä taloushallintomme työkaluilla sekä eri toiminnanohjausjärjestelmien kautta.

Vastuualueet

Yrityksemme toiminnat on jaettu eri osa-alueisiin, joille on nimetty vastuuhenkilöt. Esimerkiksi logistiikkaan ja kierrätysasioihin on nimetty henkilöt, jotka seuraavat ja kehittävät toimintaa omalta osaltaan.

Tavaroiden oston rahti- ja kuljetus-kustannukset

Vertaamme ostojen rahti- ja kuljetuskustannuksia myynnin kehitykseen edelliseen tilikauteen verrattuna. Pyrimme jatkuvasti kehittämään mm. kuljetusmääriä jne. Seuranta: myyntijohto, laskun hyväksyntä, talouspäällikkö.

Henkilöstön km-korvaukset, polttoainelaskut, ajopäiväkirjamerkinnät

Vertailu yhtiömme muihin työntekijöihin. Kysymykset: Onko kustannusten/tapaamisten ja käyntien suhdeluku hyvä vai voidaanko sitä tehostaa? Seuranta suorittavat myyntijohto ja talouspäällikkö.

Koulutusmatkat

Arvioidaan esim. onko kyseessä oleva matka tarpeellinen ja jos on, niin ympäristöystävällisin ja kokonaistaloudellisin vaihtoehto valitaan.

Etäkoulutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Yrityksessämme on laadittu kirjalliset ohjeet matkustamiselle. Yhtiön henkilöstön liikkumisesta esim. koulutuksiin tekee yritysjohto.

Muuta

Ohjeistamme henkilökuntaamme ympäristöasioissa kirjallisin ohjein sekä järjestämme myös tarvittavaa koulutusta.

Tutkimme jatkuvasti omia toimintojamme kriittisesti. Voisimmeko niissä missään pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä? Jos näin on, muutamme tältä osin toimintaamme.

Ympäristöystävällinen toimintatapa merkitsee meille myös säästöjä ja tekee toiminnastamme taloudellisesti kannattavaa ja vakaata.

Seuraamme päämiestemme ympäristötiedottamista ja ohjeistuksia sekä  otamme uudet käytännöt käyttöömme mahdollisimman pian.

Tarkastelemme kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista kokonaistasolla kerran vuodessa.

Tilinpäätöksen lisäksi teemme vuosittain myös vapaamuotoisen ns. ”kestävän kehityksen tilinpäätöksen” jossa arvoimme toimintamme ekologista, sosiaalista ja taloudellista menestystä.

Tutkimme ja vertaamme myös samalla alalla olevien ja kilpailevien yritysten tietoja ja toimintaa omaamme. Etsimme aina markkinoiden parasta tapaa toimia.

Kestävän kehityksen suunnitelman kehittäminen

Jatkuva kehitys

Kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla pystymme virtaviivaistamaan omia sekä asiakkaidemme toimintaprosesseja ja alentamaan hiilijalan jälkeä.

Arvioimme myös jatkuvasti työkaluja, taloushallinto, CRM, aihekohtaiset sovellukset jne. ja kuinka voisimme kehittää mittareita toimintamme vaikutusten mittaamiseen ja seuraamiseen ja sitä kautta kehittämiseen.