Search
Close this search box.
Lähikuva 50€ seteleistä.

Rahoitus

Saat rahoituksen helposti kauttamme luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Leasingsopimus tuo yritykselle monia etuja ja joustavuutta investointeihin.

Joustavat maksuvaihtoehdot erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin

Saat rahoituksen helposti kauttamme

Leasingsopimus tuo yritykselle monia etuja ja joustavuutta investointeihin.

Yhä useampi yritys ja julkiyhteisö valitsee uuteen investointiin leasingrahoituksen.

  • Laitehankinta leasingillä on nopeaa ja helppoa
  • Yritys maksaa laitteista vuokraa sovitun ajan, jolloin vältetään raskaat kertainvestoinnit
  • Vuokrat jakautuvat tasaisesti vuokrakaudelle, mikä helpottaa budjetointia
  • Sopimukseen on helppo lisätä laitteita tarpeen mukaan
  • Vuokrat on mahdollista sovittaa yrityksen liiketoiminnan kausivaihteluihin
  • Leasing ei rasita yrityksen tasetta, jolloin pääomaa vapautuu yrityksen ydinliiketoimintaan
  • Vuokran voi vähentää verotuksessa

Käyttövuokra

Käyttövuokra on paketti, jossa samaan kuukausivuokraan sisältyy pääoman lisäksi myös laitteen muut kulut.

Muita kuluja ovat esimerkiksi lisenssit, kulutustarvikkeet, huolto, etävalvonta tai muu laitteen käyttöön oleellisesti liittyvä palvelu.

Nopea tuki ongelmatilanteissa, sekä huollon ja kulutustarvikkeiden helppo tai automaattinen saatavuus saavat aina kiitosta asiakkailtamme.

Anna asiakkaidemme vakuuttaa sinut palvelun hyödyistä. Itse säästät aikaa ja rahaa.

Käyttövuokran avulla kokonaiskustannusten seuranta ja hallinta on entistä helpompaa.

Luotettavat rahoituskumppanit

Officepro Finlandin rahoituskumppaneina on vakavaraisia rahoitusyhtiöitä

  • Danske Finance
  • Siemens rahoitus

Usein kysytyt kysymykset = UKK

Rahoitus tarkoittaa taloudellisten varojen hankkimista ja käyttöä yrityksen tai yksilön toiminnan rahoittamiseksi. Rahoitus voi sisältää erilaisia ​​toimintoja, kuten varojen hankkimista, sijoittamista, säästämistä ja lainanottoa.

Rahoitus tarkoittaa yrityksen käyttöön saamaa rahaa tai muuta varallisuutta, jota se tarvitsee liiketoiminnan harjoittamiseen ja kasvattamiseen. Rahoitusta voidaan hankkia eri lähteistä, kuten esimerkiksi omasta pääomasta, velasta tai erilaisista sijoituksista.

Rahoitusta voi saada monista eri lähteistä, kuten pankkilainoista, joukkovelkakirjoista, osakeanneista, sijoituksista ja julkisista tukimuodoista. Jokaisella rahoitusmuodolla on omat edut ja haitat, ja rahoitusstrategian suunnittelussa on tärkeää arvioida, mikä rahoitusmuoto on sopivin tiettyyn tilanteeseen.

Rahoitus voi tarkoittaa myös lainaa, mutta se ei rajoitu vain siihen. Rahoituksen käsite on paljon laajempi ja se sisältää monia muitakin taloudellisia toimintoja ja välineitä, kuten sijoituksia, osakeanneja, velkakirjoja, luottolimiittejä ja muita rahoitusmuotoja.

Leasing tarkoittaa taloudellista sopimusta, jossa yritys vuokraa esineen tai laitteen toiselta yritykseltä tietyksi ajaksi. Leasing-sopimuksessa sovitaan, että vuokraaja maksaa kuukausittain sovitun summan leasing-antajalle esineen käytöstä.

Leasing-antaja omistaa esineen sopimuskauden ajan ja vuokraaja saa käyttää sitä sovittuna aikana ja sopimuksen ehtojen mukaisesti. Leasing-sopimuksessa sovitaan myös yleensä siitä, kuka vastaa esineen ylläpidosta ja huollosta.

Leasing toimii siten, että yritys vuokraa laitteen, esineen tai ajoneuvon leasing-antajalta tietyksi ajaksi. Leasing-sopimuksessa sovitaan muun muassa vuokrattavan esineen käyttöajasta, kuukausivuokran suuruudesta, ylläpito- ja huoltovastuista sekä vakuutuksista.
Leasing-sopimuksessa määritellään myös, kuinka vuokraaja saa käyttää vuokrattua esinettä ja millä ehdoilla.

Leasing-antaja omistaa vuokrattavan esineen ja vastaa sen ylläpidosta ja huollosta. Vuokraaja maksaa kuukausittain sovitun summan leasing-antajalle esineen käytöstä. Leasing-sopimuksessa sovitaan yleensä myös siitä, kuka vastaa mahdollisista vaurioista tai esineen rikkoutumisesta.

Leasing-sopimuksen päättyessä vuokraaja palauttaa vuokratun esineen leasing-antajalle tai voi halutessaan ostaa sen. Leasing-sopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokraajan on mahdollista ostaa esineen heti sopimuskauden alussa tai sopimuskauden päättyessä.
Leasing on yleensä hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksellä ei ole tarvittavaa pääomaa esineen ostamiseen tai kun esineen tarve on lyhytaikainen.

Leasing voi olla hyvä vaihtoehto yrityksille. Tässä muutama esimerkki, joissa leasing voi olla hyvä ratkaisu:

Käyttötarve on lyhytaikainen: Jos yrityksellä on tarve käyttää tiettyä laitetta, ajoneuvoa tai konetta vain lyhyeksi aikaa, esimerkiksi projektipohjaisesti.  Leasing voi olla hyvä vaihtoehto, sillä yritys ei joudu sitoutumaan pitkäaikaiseen investointiin.
Välttämättömän liiketoiminnan kulut: Jos yrityksen on välttämätöntä käyttää tiettyä laitetta, ajoneuvoa tai konetta liiketoiminnan pyörittämiseen, mutta sillä ei ole riittävästi pääomaa sen ostamiseen.
Verotukselliset edut: Leasing-kulut voidaan vähentää verotuksessa, mikä voi olla kannattavaa yrityksille.
Käyttöomaisuuden hallinta: Leasing mahdollistaa yritykselle käyttöomaisuuden hallinnan ja mahdollisuuden päivittää laitteita tai ajoneuvoja säännöllisesti ilman suuria investointeja.
Alhaisemmat kustannukset: Leasing-sopimuksessa voi olla alhaisemmat kustannukset kuin esineen suoran oston jälkeen, joten leasing voi olla kannattavampaa yritykselle taloudellisesti.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että leasing ei ole aina välttämättä paras vaihtoehto. On tärkeää vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja ja laskea kokonaiskustannukset ennen kuin tekee päätöksen leasing-sopimuksen tekemisestä.