Search
Close this search box.

Officepro Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste​

1. Yhteyshenkilön nimi

Officepro Finland Oy, Tehdaskatu 37, 70620 KUOPIO

Officepro Finland OY, Kuurnankatu 43, 80130  JOENSUU

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Heikkinen
Tehdaskatu 37, 70620 KUOPIO
040 541 7896

Minna Potkonen
Kuurnankatu 43, 80130  JOENSUU
020 741 0657

3. Rekisterin nimi

Officepro Finland Oy:n (ent. X-Partner Kuopio Oy ja X-Partner Joensuu Oy ) asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelusopimusten suorittaminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja markkinointitoimenpiteet rekisterinpitäjän palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää mm seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi, osoite- ja yhteystiedot
 • Yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike ja yhteystiedot

Sensitiivisiä tietoja ei kerätä eikä talleteta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaat itse
 • Markkinointitapahtumat
 • Asiakaspalveluhenkilöt
 • Officepro.fi sivusto
 • Officepron sosiaalisen mediean alustat/-tilit
 • Kolmansien osapuolien rekisteritiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille muutoin, kuin päämiesten kanssa tehtäviä yksilöityjä markkinointitoimenpiteitä varten. Päämiehet eivät saa tallentaa tietoja omiin rekistereihin, tai luovuttaa niitä ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä Saas-palveluntarjoajia jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Rekisteröity on antanut sopimuksen solmimisen yhteydessä suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiselle tai siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste esim. Privacy Shield.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Kaikki henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsitellään luottamuksellisina.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat tietokannassa, jotka ovat suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietokantoihin pääsevät vain Officepro Finland Oy:n (ent. X-Partner Kuopio Oy ja X-Partner Joensuu Oy) palveluksessa olevat henkilöt, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille muutoin, kuin yksilöityjä markkinointitoimenpiteitä varten.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä mahdollisuus vaikuttaa miten tietoja käsitellään ja saada tietoja henkilötietojen käsittelystä.
Rekisteröity voi:

 • Tarkistaa omat henkilötiedot (tarkastuksesta ja raportoinnista Officepro voi veloittaa kohtuullisen korvauksen)
 • Oikaista virheelliset henkilötiedot
 • ”Tulla unohdetuksi”,
 • Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä (markkinointi, automatisoitu päätöksenteko ml. henkilöprofilointi).