Search
Close this search box.
""

Ympäristöystävällinen tulostus

Huomioi ympäristö tulostamisessa

Uutta tulostinta tai monitoimilaitetta hankittaessa kannattaa miettiä ympäristöä ja huomioida ainakin seuraavat asiat.

1. Energian kulutus

Vanha laite ei automaattisesti ole huono. Kaikki me tiedämme sen mummolla vieläkin käytössä olevan sähkövatkaimen, jolla saa tehtyä parhaan kermavaahdon. Tai sitten se on vain mummon taitoa.

Joka tapauksessa tuntuu siltä, että ennen laitteet tehtiin kestämään.

Tulostinta ei välttämättä kannata vaihtaa vain iän takia. Oikein käytettyinä ja huollettuina tulostimet voivat kestää aivan hyvin vuosia ja satojatuhansia tulosteita.

Hyvästä huolehtimisesta huolimatta jossain kohtaa vastaan tulee väistämättä hetki, jolloin tulostin pitää korvata uudella. Tässä vaiheessa kannattaa vanha laite kierrättää asianmukaisesti ja tutustua tarkoin tulostamisen uusiin tuuliin.

Ympäristön huomioiminen hankinnoissa ei ole pelkästään mainoskikka, vaikka sillä viestitäänkin positiivista yrityskuvaa.

Energiatehokkuus, kulutustarvikkeiden ja varaosien säästö sekä tulostamisesta syntyvän jätteiden määrän vähentäminen parantaa meidän kaikkien elämisen laatua.

Globaaleihin ympäristötavoitteisiin pääsemiseksi jokainen teko on tärkeä.

Samalla kun säästetään ympäristöä, säästetään myös kustannuksissa. Vähemmän kulutusta on enemmän rahaa muihin toimintoihin.

Nykyaikaiset tulostimet ja monitoimilaitteet on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaiksi. Silti erilaisten tulostustekniikoiden välillä voi olla isoja eroja.

Varsinkin suurissa yksiköissä, joissa tulostetun materiaalin tarve on iso, laitevalinnan merkitys korostuu säästöjä haettaessa

Vertaaminen erilaisten laitteiden ja valmistajien välillä kannattaa, vaikka se voi olla joskus hankalaa. Me officeprolla teemme mielellämme tuon vertaamisen puolestasi.

Saat meiltä ilmaisen kustannusarvion siitä, kuinka paljon aikaa, rahaa ja energiaa.

Pyydä arvio säästöstäsi

2. Oikeat tulostamisen asetukset

Tulostimissa ja monitoimilaitteissa on paljon eri asetuksia erilaisille tulostustarpeille. Näitä ei välttämätää tule ajateltua, varsinkaan jos asetuksia ei ole itse käynyt läpi.

Myös yhdessä sovittuja tulostusperiaatteita kannattaa toteuttaa käytännössä.

Jos tulostusperiaatteita ei ole vielä sovittu, kannattaa ne käydä yhdessä läpi. Selkeät säännöt vähentävät hävikkiä ja tekevät työskentelystä sujuvaa. Ja vaikka yhteisiä sääntöjä ei olekaan sovittu, ainakin seuraavat asiat on hyvä ottaa huomioon. 

  1. Jos konetta ei käytetä jatkuvasti, kannattaa energiaa säästävä lepotila ottaa käyttöön nopeasti.
  2. Tulostuslaatua kannattaa mukauttaa tarpeita vastaavaksi. Kaikkea ei ole tarpeen tulostaa väreillä, vaan mustavalkotulostus voi olla aivan riittävä.
  3. Myös mustavalkoisessa tulostamisessa resoluutiota voidaan laskea, jolloin mustetta kuluu normaalia vähemmän.
  4. Asiakirjat voi ehkä tulostaa kaksipuolisesti, jolloin samalle arkkimäärälle saadaan jopa tuplasti tulostettua tietoa.
  5. Myöskään koko asiakirjaa ei kannata tulostaa, jos tarvitaan vain tiettyjä tietoja. Tämäkin asetus on helposti säädettävissä laitteiden asetuksissa.

Tulostimen asetukset kannattaa muutenkin käydä aina läpi asiantuntijan kanssa.

Tällä tavoin hankitusta laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty ja turha energian ja materiaalien käyttö vähenee.

Myös yhteisesti sovittu tulostuspolitiikka selkeyttää tulostuksen käytäntöjä ja vähentää parhaimmillaan ympäristön kuormaa merkittävästi.

3. Laitetoimittajan valinta

Hankintoja suunniteltaessa kannattaa ottaa tarkoin selvää siitä, kuinka yrityksen ottavat ympäristön huomioon toiminnassaan.

Kaikki me voimme vaikuttaa siihen, miten ympäristö otetaan huomioon nyt ja tulevaisuudessa.

Onko yrityksellä oma Vihreä kirja tai ympäristö-suunnitelma, jota noudattamalla pyritään kohti kestävää kehitystä?

Kun jokainen valitsee kumppanikseen yrityksen, joka sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään ympäristöarvoja, pääsemme jokaisella valinnalla vaikuttamaan kestävä kehityksen toteutumiseen.

Voit tutustua Officepron kestävä kehityksen periaatteisiin sivuillamme.

Kestävän kehityksen periaatteet

4. Tarvikkeiden käyttö ja kierrätys

Toimiakseen oikein, laitteet tarvitset kulutusosia, väriaineita ja huoltoa.

Uusia laitteita hankittaessa täytyy muistaa, ettei hankintahinta ole sama asia kuin käyttöhinta.

Tulostuskohtaiseen hintaan vaikuttaa erilaisten tarvikkeiden, kulutusosien ja materiaalien hinta ja saatavuus, sekä mahdollisten huoltotoimenpiteiden tarve. Huomioitava asia on myös kuluvien tai rikkoontuneiden osien hankinta ja kierrättäminen ohjeiden mukaisesti.

Oikein toteutettu osien korvaaminen ja kierrätys säästää ympäristöä turhalta kuormalta.

#ympäristöystävällinen #tulostus #tulostin #monitoimilaite #energian säästö #ympäristö #energiatehokkuus