Pielispakarin leipomomyymäälä, kuvassa myyntihyllyjä.

Pielispakari Oy

Pielispakari Oy on Nurmeksessa sijaitseva, perinteiseen Karjalaiseen ruokakulttuurin nojaava leipomo. Kaikki alkoi vuonna 1992 kahden hengen kotileipomona. Nyt työllistämme vakituisesti n. 80 henkilöä ja liikevaihtomme on noin yksitoista miljoona euroa.

Yhteistyö Officepron kanssa alkoi vuonna 2014, kun Pielispakari laajensi voimakkaasti toimintaansa. Henkilöstön määrä ja tuotanto jatkoivat kasvuaan ja tarvittiin lisää tilaa ja uusia laitteita. Samaan aikaan toimitilojen laajennuksen kanssa ajankohtaiseksi kävi IT-palveluiden sopeuttaminen uudelle tasolle.

Yrityksen kasvaessa entinen laite- ja ohjelmistotoimittaja ei enää pystynyt vastaamaan kasvun vaatimuksiin.

Kun uutta kumppania lähdettiin etsimään, nousi päällimmäiseksi kriteeriksi avun saamisen nopeus ja helppous.

Kun leipomon tuotanto pyörii lähes 24/7, on nopea avun saaminen ongelmatilanteessa ehdottoman tärkeää.

Entisen kumppanin toimitilat sijaitsivat käytännössä tien toisella puolella, joten nopeaan reagointiin oltiin jo totuttu ja sitä osattiin vaatia.

Pielispakarin kasvuvauhti ja uudet vaatimukset IT-palveluille rajasivat kuitenkin paikalliset toimijat pois kilpailusta. Vaikka pikkupaikkakuntalaisuus ei automaattisesti tarkoita pieniä ratkaisuja, piti katse kääntää tällä kertaa hieman pidemmälle, Joensuuhun asti.

Officepro Joensuun konttorin Aluemyyntipäällikkö Tuomo Tanttari oli ollut meihin yhteydessä jo aikaisemmin.

Nyt kun toimintoja oli tarpeen skaalata ylöspäin, oli meidän helppoa jatkaa keskustelua Tuomon kanssa. Tällä kertaa meillä oli selkeä tarve laitteille, ohjelmistoille ja ylläpidolle.

Voidaan sanoa että tarve oli koko tietoteknisen ympäristön muutokselle. Uudistamistarpeen lisäksi meidän oli tarkoituksenmukaista etsiä kumppania, joka voi hoitaa kaiken It-ympäristön ylläpitoon kuuluvan.

Vaikka Tuomo oli tuttu henkilö, emme kuitenkaan tehneet päätöstä aivan ensimmäisten puheiden perusteella. Totta kai vertailimme muitakin ehdokkaita, niin hinnan kuin palveluidenkin kannalta. Koska hinnoissa ei ollut merkittävää eroa eri toimijoiden kesken, tulivat valinnan kriteereiksi muut seikat.

Tuomo vakuutti meidät siitä, että Officepro pystyy hoitamaan kaikki It-ympäristöön liittyvät asiat.

Toimintavarmuus, riittävä asiantuntijuus, mahdolliset piilokulut ja oikean kokoisen ratkaisun löytäminen vaikuttivat valintaan.

Myös suurimpana huolenamme oleva tuen helppo ja saatavuus ovat nyt kunnossa. Nykyään It-ympäristömme on Officepron etä- eli laitehallintapalvelun piirissä.

Officepro puuttuu ongelmatilanteisiin ennen kuin niistä edes tulee varsinaisesti ongelmia. Mahdolliset vikatilanteet hoituvat etänä. Ja jos eivät hoidu, tulee asiantuntija Joensuusta lyhyellä varoitusajalla meille Nurmekseen.

It-asioista huolehtiminen on meidän osaltamme poistunut lähes kokonaan. Meillä ei edes ole varsinaista It-päällikköä tai vastaavaa asiantuntijaa omassa organisaatiossamme. Voimme rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseemme, kun tiedämme, että It-palvelut ovat osaavissa käsissä.

Omissa timeissämme on tietoteknistä osaamista tarpeeksi päivittäisen tuotannon pyörittämiseen. Ongelmatilanteissa he voivat toimia yhteyshenkilöinä Officepron suuntaan.

Sen lisäksi, että nykyinen It-ympäristö on kunnossa, tärkeää on myös pitää mielessä tulevat muutokset. Niinkuin nykyään joka paikassa, myös leipomossa tietotekniikka lisääntyy kovaa vauhtia.

Toimitilojen laajentumisen yhteydessä myös meillä otettiin käyttöön uutta tuotannon tekniikka ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Ohjelmia käytetään yhä lisääntyvissä määrin tuotannon seuraamiseen, ohjaamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen.

Officepron meille tarjoama It-ympäristön hallinnointi pitää sisällään myös  yhteydenpidon muihin laitteisto- ja ohjelmistotoimittajiin.

Koneiden työ- ja seisonta-ajat, kappalemäärät yms. tieto on ollut aikaisemmin pirstaleina konekohtaisesti. Jatkossa tietoa kerätään ja pystytään käyttämään yhä keskitetymmin.

Myös tulevien hankintojen osalta asiat toimivat helposti. Otan yhteyttä Tuomoon ja yhdessä mietimme sopivat ratkaisut juuri meidän tarpeeseemme. Tuomo myös pitää meidät ajan tasalla asioissa, jotka ovat meille merkityksellisiä tietotekniikan tai ohjelmistojen osalta.

Voidaan sanoa että kommunikointi toimii hienosti puolin ja toisin. Tärkeintä meille tässä on Officepron asiantuntijarooli. Aina voi heittää palloa sinnepäin jos tarve tulee.
Voin puhtain sydämmin suositella Officeprota kumppaniksi.

Heli Kuvaja, Varatoimitusjohtaja

Scroll to Top