Search
Close this search box.
Mies tekee merkintöjä rakennuspiirustukseen, pöydällä myös muita piirustuksia, rullamitta ja kypärä.

Suunnitteluryhmä Karrak Oy

Suunnitteluryhmä Karrak Oy on Joensuussa ja Kuopiossa toimiva rakennusalan suunnittelutoimisto. Toimistot täydentävät toisiaan ja toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä.

Joensuun toimisto on suuntautunut pääosin rakennesuunnitteluun ja Kuopion toimisto rakennussuunnitteluun. Yhtiön palveluksessa on 15 asiantuntijaa ja liikevaihto on noin 1,2 miljoonaa euroa.

Karrak Oy on ollut olemassa jo vuodesta 1982, mutta erilaisten yrityskauppojen myötä yritys on ollut nykyisen omistajan omistuksessa vuodesta 2009.

Kuopion toimipisteellä oli Officepron kanssa yhteistyötä jo ennen nykyisen omistajan mukaan tuloa. Joensuussa yhteistyökumppanina oli toinen Officepron kanssa samoja palveluja tarjoava yritys.

Eri paikkakuntien toimintojen yhdistyessä ja yhdentyessä koettiin järkeväksi keskittää toimiston palvelut yhdelle toimijalle. 

Aikaisemmin kummallakin toimipisteellä oli oma yhteistyökumppani toimiston It-, laite- ja ohjelmistoratkaisuissa.

Kun yksi toimija pystyy hoitamaan toimiston koko IT- ja tulostinympäristön tuki-palveluineen, on kahden rinnakkaisen toimijan pitäminen tarpeetonta. Näin ylimääräinen tietojen jakaminen, yhteensovittaminen ja hallinnointi vähenee merkittävästi.

Vaikka kahden kumppanin mallista haluttiin eroon, oli se kuitenkin hyvä tapa kilpailuttaa samalla alalla olevia yrityksiä. 

Pystyimme vertailemaan samoja palveluja samoilla hinnoilla tarjoavia yrityksiä keskenään oikeassa työympäristössä. Kahden kumppanin malli oli käytössä noin vuoden ajan, ennen kuin valitsimme kumppaniksemme Officepron.

Meille tärkeää omassa työssämme on IT-ympäristö siihen liittyvine tukipalveluineen. Ennen serverimme sijaitsivat ulkopuolisen palveluntarjoajan tiloissa. Totesimme kuitenkin, että tarvitsemamme ohjelmistot ovat hitaita käyttää ulkopuoliselta serveriltä.

Officepro suunnitteli juuri meidän tarpeisiimme sopivan palvelinympäristön. Nykyään kummallakin toimistolla on oma serverinsä, jotka peilataan niin, että kummallakin paikkakunnalla on nopea pääsy samoihin tietoihin.

Myös tietojen varmuuskopiointi ja tietoturvan ajantasaisuus ovat erittäin tärkeitä. Nykyään kaikki tiedot varmuuskopioidaan säännöllisin välein.
Toiminnassa otetaan aina huomioon sekä ulkoiset uhkat, että omien inhimillisten virheiden mahdollisuus.

Officepro toimittaa nykyään kaikki toimistomme it-palvelut ja laitteet.

Pidämme tärkeänä myös laitekantamme ikää. Tietotekniikka kehittyy huimaa vauhtia ja myös laitteiden täytyy täyttää ohjelmistojen vaatimukset.

Officepro pystyy tarjoamaan uusimmat laitteet ja niille asiantuntevan asennuksen ja myös huollon tarvittaessa.

Varsinkin nyt korona-aikana etäyhteydet ovat tulleet voimakkaasti fyysisen läsnäolemisen tilalle. Palaverit käydään nykyään videoneuvotteluina ja niin sanotut normaalit työpäivät ja työt voidaan hoitaa sieltä, mistä ne järkevimmin saadaa hoidettua.

Toisaalta voidaan ajatella, että korona on osaltaan vain nopeuttanut siirtymistä työtapaan, joka ei asiantuntijatyössä ole enää paikkasidonnainen.

Etätyö on tullut jäädäkseen. Itse ajattelen, että voimme jo vaikka viiden vuoden päästä olla tilanteessa, jossa nimettyjä työpisteitä ei enää ole.

Officepron kanssa suunnittelemme kone- ja laitehankinnat ennakoivasti vuosiksi eteenpäin.

Selkeässä suunnitelmassa on se etu, että meidän ei tarvitse huolehtia laitteiden ajantasaisuudesta, vaan tiedämme, että ne täyttävät aina meidän tarpeemme.

Pystymme myös seuraamaan budjettia helposti ja ennakoimaan kustannukset hyvissä ajoin. Vaikka vahinkoja voi aina sattua, varsinaisia yllätyksiä laitteiden uusimisen tai aikataulujen suhteen ei tule.

Officepro on meille luotettava ja asiantunteva kumppani, jota voi hyvällä omatunnolla suositella muillekin.

Ville Vänskä Toimitusjohtaja